Kategorie

Producenci

Newsletter

BushcraftPL.com/sklep to sklep internetowy, dostępny w domenie bushcraftpl.com, prowadzony jest przez firmę MARCZAK.BIZ Adam Marczak z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Armii Krajowej 55/32, wpisaną do CEIDG, NIP: 718-157-38-25

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest firma MARCZAK.BIZ Adam Marczak z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Armii Krajowej 55/32, wpisaną do CEIDG, NIP: 718-157-38-25.

Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami RODO, tj. zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) - kontakt: mail@bushcraftpl.com

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty związane z realizacją zamówienia, np. operatorzy pocztowi, kurierzy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

7. Państwa dane nie są nie podlegają profilowaniu.

 

REGULAMIN ZAKUPÓW

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego bushcraftpl.com/sklep jest Adam Marczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCZAK.BIZ Adam Marczak wpisaną do CEIDG. Adres: Armii Krajowej 55/32, 96-100 Skieriewice, NIP: 718-157-38-25

  Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami RODO, tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • BushcraftPL.com/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie BushcraftPL.com.Wszystkie produkty dostępne w BushcraftPL.com/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych BushcraftPL.com/sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 • Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).
  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku kosztów dostawy dostępnym na stronie BushcraftPL.com w zakładce O Sklepie oraz podczas składania zamówienia.

 • W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach BushcraftPL.com/sklep, MARCZAK.BIZ Adam Marczak może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.
  W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 • Możliwe są następujące formy płatności:
  - Przelewem na rachunek bankowy MARCZAK.BIZ Adam Marczak.
  Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MARCZAK.BIZ Adam Marczak, zamówienie jest przekazywane do magazynu MARCZAK.BIZ Adam Marczak w celu przygotowania wysyłki.

 • Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.  W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.
  Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas MARCZAK.BIZ Adam Marczak kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
  Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez MARCZAK.BIZ Adam Marczak.

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu BushcraftPL.com/sklep. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu gwarancja znajduje się informacja „Serwis MARCZAK.BIZ”, produkt należy odesłać na adres MARCZAK.BIZ Adam Marczak, ul. Armii Krajowej 55/32, 96-100 Skierniewice lub dostarczyć osobiście pod podany wyżej adres. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt MARCZAK.BIZ Adam Marczak Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.

 • MARCZAK.BIZ Adam Marczak odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi MARCZAK.BIZ Adam Marczak o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 • W przypadku niezgodności produktu z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt MARCZAK.BIZ Adam Marczak, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenie reklamacyjne. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

 • Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w BushcraftPL.com/sklep, a niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli MARCZAK.BIZ Adam Marczak nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 • MARCZAK.BIZ Adam Marczak ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do MARCZAK.BIZ Adam Marczak Jeżeli w ciągu 14 dni MARCZAK.BIZ Adam Marczak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 • W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi MARCZAK.BIZ Adam Marczak Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

 • Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając formularz Zgłoszenie reklamacyjne w BushcraftPL.com/sklep, w zakładce Pomoc. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki MARCZAK.BIZ Adam Marczakma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do MARCZAK.BIZ Adam Marczak Niezwłocznie po jej otrzymaniu, MARCZAK.BIZ Adam Marczak dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 • Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w BushcraftPL.com/sklep i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 10 dni roboczych od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MARCZAK.BIZ Adam Marczak dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu MARCZAK.BIZ Adam Marczak wskazanego w art. 9, na swój koszt.

 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu BushcraftPL.com/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu BushcraftPL.com/sklep, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 • Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego BushcraftPL.com/sklep w związku z zakupami jest MARCZAK.BIZ Adam Marczak Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 • Dodatkowo, okazjonalnie, MARCZAK.BIZ Adam Marczak  za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty BushcraftPL.com/sklep do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

Firma: MARCZAK.BIZ Adam Marczak
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Skierniewice
Numer w rejestrze:
11635
Adres przedsiębiorstwa:
MARCZAK.BIZ, ul. Armii Krajowej 55/32, 96-100 Skierniewice
Adres do reklamacji:
MARCZAK.BIZ, ul. Armii Krajowej 55/32, 96-100 Skierniewice
Opis procedury reklamacyjnej:
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mail@bushcraftpl.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Prawo odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez Sklep BushcraftPL.com, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: mail@bushcraftpl.com Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres MARCZAK.BIZ, ul. Armii Krajowej 55/32, 96-100 Skierniewice

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,
data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

Podpis …................................

Koszt zwrotu rzeczy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
Brak możliwości odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu BushcraftPL.com nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad z wyłączeniem ewentualnych wad opisanych w ofercie sprzedaży.
Kodeks dobrych praktyk:
n.d.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.